ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

Oczyszczanie gazów odlotowych

Ochrona środowiska jest dla nas bardzo ważna. Procesy przemysłowe powodują emisje wielu szkodliwych gazów i innych substancji do atmosfery, co negatywnie odbija się na przyrodzie i naszym zdrowiu. Konieczne jest zatem oczyszczanie gazów odlotowych. Nasza firma świadczy w szerokim zakresie usługi oczyszczające dla firm i klientów indywidualnych.

Dlaczego oczyszcza się gazy odlotowe?

Gazy odlotowe są lotnymi produktami procesów przemysłowych, spalania paliw, a także gromadzenia ścieków i odpadów poprzemysłowych. Ponieważ zawierają liczne szkodliwe związki chemiczne, mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na środowisko, a także wydzielać zapach nieprzyjemny dla otoczenia. Zgodnie z obowiązującymi normami, odpady tego typu muszą być oczyszczane lub wykorzystane w dalszym procesie produkcji. Ponieważ ich ponowne użycie nie zawsze jest możliwe, proponujemy Ci kompleksowe systemy oczyszczające.

Jakie są metody oczyszczania gazów?

Istnieją dwa podstawowe procesy, służące oczyszczaniu gospodarczych i przemysłowych gazów odlotowych.

Absorpcja fizyczna i chemiczna

To metoda pochłaniania gazu (absorbatu) przez ciecz (absorbent). w całej jej objętości. Absorpcja fizyczna wykorzystuje fizyczne zjawisko rozpuszczania absorbatu w absorbencie, natomiast chemiczna - rozpuszczanie połączone z reakcją chemiczną. Oczyszczanie absorpcyjne odbywa się w absorberze. Typowy absorbent to ciecz: woda, alkaliczne i kwaśne roztwory wodne oraz absorbenty niewodne.

Adsorpcja

Polega na pochłanianiu gazu (adsorbatu) przez porowate ciało stałe (adsorbent), zachodzący na jego powierzchni. Adsorpcja odbywa się w adsorberze poprzez reakcję z adsorbentem - węglem aktywnym, tlenkiem krzemu, żelem krzemionkowym lub zeolitami.

Gazy odlotowe a środowisko

Gazy odlotowe mogą być bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Obecne w nich związki siarki, węgla czy tlenków azotu, emitowane do atmosfery, są składnikami smogu przemysłowego. Postępujące, coraz bardziej odczuwalne przez nas zmiany klimatyczne również związane są z emisją nieoczyszczonych gazów do atmosfery ziemskiej i mają swój skutek w postępujących suszach, powodziach i innych skrajnych zjawiskach pogodowych oddziałujących na całość życia na Ziemi. Smog negatywnie wpływa również na nasze zdrowie powodując nie tylko choroby układu oddechowego jak astma, czy coraz częściej pojawiające się alergie u dzieci, ale również choroby układu krwionośnego, układu hormonalnego, nerwowego (jak demencja czy choroba Alzheimera), a także coraz poważniejszą chorobę cywilizacyjną jaką są nowotwory. Naukowcy alarmują o szkodliwym wpływie smogu również na przebieg ciąży. Co roku rejestruje się tysiące zgonów spowodowanych bądź przyspieszonych przez zanieczyszczenie powietrza. Dlatego tak ważne jest usuwanie zanieczyszczeń gazowych, które negatywnie wpływają na jakość powietrza, a tym samym naszego zdrowia i życia.

Oczyszczanie gazów
odlotowych – Boniterm

Świadczymy kompleksowe usługi oczyszczania gazów odlotowych dla firm i klientów indywidualnych w całym kraju, w szczególności do branż gospodarki odpadami, ciepłowniczej i produkcji przemysłowej. Jesteśmy międzynarodową firmą z wieloletnim doświadczeniem, potwierdzonym pozytywnymi ocenami wielu klientów. Nasze absorbery i adsorbery wysokiej jakości pozwalają na bezpieczne usuwanie odpadów i zanieczyszczeń gazowych. Oczyszczamy efekty procesów przemysłowych ze szkodliwych związków węgla, siarki i azotu.

Skontaktuj się z naszymi konsultantami telefonicznie lub drogą mailową i zapytaj o najlepsze dla Ciebie metody oczyszczania gazów odlotowych. Nasz wykwalifikowany i doświadczony serwis udzieli wszelkich porad i informacji dotyczących usługi, dostarczy urządzenia oczyszczające i dokona montażu, zaś nasz dział obsługi klienta z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania, dotyczące użycia i eksploatacji systemów. Skorzystaj z naszych usług i przyczyń się do poprawy jakości powietrza i ratowania środowiska naturalnego poprzez ograniczanie emisji szkodliwych gazów!

WIĘCEJ W OFERCIE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Pompy ciepła

Kolektory słoneczne / Solary

Gazowe pompy ciepła

Masz pytania?
Skontatuj się z nami!